Leave Your Message

ցուցահանդես

 • Համով թեյ (1)xcp

  26-29/02/24

  • The Big5 Սաուդյան
  • Կրպակ NO. 1G24
  01
 • Համով թեյ (2) s2g

  03-06/03/24

  • EISENWARENMESSE - Սարքավորման միջազգային ցուցահանդես 2024 թ
  • Կրպակ NO. 5.2 - A042
  02
 • Համով թեյ (3)nxz

  26-28/03/24

  • Սարքավորման ազգային շոու
  • Կրպակ NO. : W2077
  03
 • Համով թեյ (4) rsb

  23-26/04/24

  • Կորեայի փաթեթ 2024
  • Կրպակ NO. 1C502
  04